<   >
Bressers -
Bressers -

Schipperskerk te Leupegem 

Het zogenaamde “Schipperskerkje”, gelegen langs een oude meanderende Scheldearm, dateert vermoedelijk uit de 12de eeuw. Het gebouw heeft door de eeuwen heen verschillende functies gekend zoals een opslagplaats voor kalk, een kolenmagazijn en mogelijks ook een noodkerkje voor de schippers, waaraan het zijn naam ontleent.  

Het gebouw is opgetrokken in Doornikse steen en wordt langs de vier zijden gestut door 15 volumineuze steunberen, eveneens opgetrokken in Doornikse steen. Het interieur wordt gekenmerkt door 4 prachtige spanten, en een langs de onderzijde zichtbare dakbedekking in Boomse pannen. Een poortopening zorgt voor de toegang tot het gebouw. Twee vensteropeningen in de topgevels zorgen voor het enige licht in de ruimte.

De restauratie omvat het restaureren van de gevels en steunberen, die door jarenlange leegstand, sterk aangetast zijn door ingroeiende boomwortels. Tevens zullen ook de dakbedekking en de kapconstructie de nodige restauratiewerken ondergaan. De huidige storende schuifpoort wordt vervangen door een gereconstrueerde poort, volgens het origineel model zichtbaar op iconografisch materiaal. Ook de vroegere buitenaanleg, bestaande uit rijen knotwilgen en een pad in kasseien, is zichtbaar op deze foto’s en zal als terreinaanleg gereconstrueerd worden.  


Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -