<   >
Bressers -
Bressers -

Klein Begijnhof te Gent

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen of Klein Begijnhof in de Lange Violettestraat is een typisch stadsbegijnhof. Vanaf omstreeks 1600 werden de houten huizen systematisch vervangen door stenen huizen. Het merendeel van de gebouwen dateert dan ook uit de 17de en 18de eeuw. In de 19de en 20ste eeuw werden er slechts heel beperkt wijzigingen aangebracht. In 1994 werd de eerste fase van de totale restauratie van het begijnhof opgestart. Dit in combinatie met een erfpacht regeling die er voor zorgde dat particulieren in het begijnhof konden komen wonen. In 1998 werd het begijnhof, samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven, door de UNESCO erkend als "werelderfgoed". In 2005 stierf het laatste begijntje in het begijnhof. De huidige fase behelst de restauratie van alle daken, goten en schouwen van 49 begijnhofhuisjes, eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij "Volkshaard". De schouwen verkeren in een zeer onstabiele toestand, verschillende schouwkoppen kwamen reeds naar beneden met de bijhorende schade aan de daken tot gevolg, en met gevaar voor de bewoners. Op diverse plaatsen is er regenwaterinfiltratie via de daken en de goten. Al deze gebreken zullen worden aangepakt, om terug tot een gezonde en veilige leefomgeving te komen voor de bewoners.

Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -