<   >
Bressers -
Bressers -

Voormalige woning van Generaal De Murray te Gent

De voormalige woning van generaal De Murray maakt deel uit van het rustoord O.L.V. Ter Rive, gelegen op de hoek tussen het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersnieuwstraat te Gent. De situatie vandaag (indeling en functie) is er gekomen na twee eeuwen van diverse bouwkundige aanpassingen en uitbreidingen aan de buiten- en binnenzijde van het gebouw. Het gelijkvloers bestaat op dit moment uit een trappenhal (met lift), burelen, vergaderruimtes, berging, technisch lokaal en kapel. Verschillende ruimtes worden slechts sporadisch gebruikt. Via een monumentale eiken trap wordt de eerste verdieping bereikt. Deze verdieping bestaat uitsluitend uit kamers die nog steeds ingenomen zijn door rusthuisbewoners. Voor de herbestemming werd rekening gehouden met de voorwaarden, gesteld door Onroerend Erfgoed. De nieuwe functies dienen passend te zijn voor het gebouw en een minimale impact te hebben op het interieur. Een hoge belasting zoals rusthuisbewoning is hierbij niet (meer) mogelijk gezien de hoge impact op het gebouw en de hoge eisen inzake toegankelijkheid, brandveiligheid e.d.m.

Overzicht

Vooronderzoeken

Buitenrestauratie

Binnenrestauratie

Bressers -

Voormalige woning van Generaal De Murray te Gent

Vooronderzoeken

Bouwhistorisch onderzoek en kleur- en materiaaltechnisch onderzoek

Verschillende onderzoeken dienden uitgevoerd te worden om een compleet beeld te vormen van de, reeds ingrijpend, verbouwde burgerwoning uit de 18de eeuw.

Bouwhistorisch onderzoek
Het doel hiervan was de 18de eeuwse ruimte-indeling (circulatie, deur- en vensterraamopeningen, ...) van de voormalige woning van generaal De Murray te achterhalen. Om een duidelijk beeld te bekomen van de 18e eeuwse situatie (kamerindeling, kleurstratigrafie) was het noodzakelijk diverse kleine destructieve onderzoeken uit te voeren.

Kleur- en materiaaltechnisch onderzoek
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de aanwezige afwerkingslagen (interieur) werd er een stratigrafisch onderzoek uitgevoerd. Om de exacte werkmethodiek te bepalen voor het verwijderen van o.m. behangpapier en vloer- en trapbekleding werden ook enkele testen uitgevoerd. 

Bressers -
Bressers -

Voormalige woning van Generaal De Murray te Gent

Buitenrestauratie

De buitengevels werden omstreeks 1850 (na de afbraak van de O.L.Vrouw kerk in 1799 en de afbraak van delen van de Sint-Pietersabdij in 1811)  aangepast tot één geheel in neo-classicistische stijl, volgens de plannen van de toenmalige (stads)architect Ch. Leclerc-Restieaux.

De vandaag aanwezige bepleistering is echter van die aard dat deze nefast is voor het achterliggend metselwerk. Een gevelsanering is hier aangewezen om verdere degradatie tegen te gaan.

 (naar overzicht)

 

 

 

Bressers -

Voormalige woning van Generaal De Murray te Gent

Binnenrestauratie

Het interieur keert terug naar zijn vroegere 18e eeuwse ruimte-indeling. De ruimten worden ingericht volgens hun nieuwe functie, rekening houdend met de bevindingen van het bouwhistorisch onderzoek, de hedendaagse standaardnormen en met respect voor het historisch waardevol gebouw (minimale belasting).

Gelijktijdig met de interieurrestauratie wordt het buitenschrijnwerk vernieuwd.

 

 

  

 

 

 

Bressers -
Bressers -