<   >
Bressers -

Beheerplan voor de neogotische Sint-Martinuskerk te Ronse

De neogotische Sint-Martinuskerk werd tussen 1892 en 1896 gebouwd ter vervanging van de oude Sint-Martinuskerk die, ondanks verschillende restauraties en uitbreidingen in de tweede helft van de negentiende eeuw, niet meer voldeed aan de behoeften van de eredienst. Achitect Modeste De Noyette ontwierp het nieuwe kerkgebouw, alsook het volledige interieur. De Sint-Martinuskerk werd in een bijna onbewoond en moerassig gebied gebouwd ten zuiden van de historische stadskern. De bouw van de kerk ging gepaard met een stadsuitbreiding. De Sint-Martinuskerk wordt gekenmerkt door zijn stijleenheid en is tot op vandaag een gesammtkunstwerk.

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument en maakt tevens deel uit van een beschermd stadsgezicht. De hoofddoelstelling van het beheersplan is het herstel en behoud van de erfgoedwaarden van de Sint-Martinuskerk. Dit resulteert in eenmalige en terugkerende maatregelen, altijd met respect voor de aanwezige waarden en de kenmerkende gaafheid en authenticiteit. Tevens dienen ingrepen in overweging genomen te worden die het voortbestaan van de Sint-Martinuskerk garanderen (toegankelijkheid, aanpassen aan huidige comforteisen, nevenbestemmingen, …). 

Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -