<   >
Bressers -
Bressers -

Beheerplan voor het kerngebied van het beschermd dorpsgezicht te Gestel (Berlaar)

In opdracht van V.Z.W. Kempens Landschap wordt voor het beschermd dorpsgezicht van Gestel een beheerplan opgemaakt, teneinde een gedragen en weldoordachte visie te vormen op de toekomstige ontwikkelingen van het dorpsgezicht en hoe de historische kenmerken daarbij behouden en waar nodig versterkt kunnen worden.

Het beheerplan zal als beleidsinstrument de handelingen in het beschermde dorpsgezicht begeleiden. Toekomstige renovaties / restauraties, alsook de volledige buitenaanleg binnen het dorpsgezicht zullen steeds getoetst worden aan dit globale plan.

Het plan focust zich op het kerngebied binnen het beschermd dorpsgezicht, namelijk de dorpskom van Gestel met de Lambertusplaats met beschermde 18de eeuwse schandpaal, de Sint-Lambertuskerk met ommuurd kerkhof, de pastorij en pastorijtuin, de neotraditionele hoevecomplexen rond de Lambertusplaats alsook de heraanleg van de toegangs- en verbindingswegen tot de dorpskern.

Er wordt een masterplan opgemaakt waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen restauratieve, landschappelijke en architecturale ingrepen. Elke ingreep werd op haar beurt onderverdeeld volgens de verschillende aan te pakken entiteiten of zones binnen de site.

Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -
Bressers -