Bressers -

Opmaak van het beheerplan voor het beschermd landschap van de Beddermolen te Tongerlo

Dit beheerplan wil de waarden die aan de basis liggen van de beschermingen in ere herstellen en versterken. De windmolen en alle gebouwen met uitzondering van het bakhuis zijn beschermd als monument en maken deel uit van een beschermd landschap. Het historisch karakter van alle gebouwen en de gehele site dient bewaard te blijven. De kleinschaligheid van de site wordt behouden. Door de publieksfunctie heeft het domein opnieuw een gemeenschaps- en onthaalfunctie, zoals het oorspronkelijk was. Hierdoor zullen de sterktes van het gebied de Merode dus ten volle worden uitgedragen. In die zin wordt een beheer toegepast dat de erfgoedwaarden van de site maximaal respecteert, verder uitdraagt in navolging van het huidige karakter en bevordert.